O nás

Upozornění

Upozornění!


Letecké kurzy na simulátoru v současné době nepořádáme.
Více informací na čísle 776 209 582, popř. na e-mailu: martin@flyelite.cz

O nás

Hlavním autorem projektu je Martin Krouza, který již od roku 1989 podrobně studoval prakticky každý letecký simulátor na trhu a o simulátorech pravidelně publikuje na webu High In The Sky. Řadu let spolupracoval s časopisem Letectví+Kosmonautika, přispíval do časopisu PILOT a několit let také spolupracoval s časopisem Flying Revue, kde vedl rubriku věnovanou simulátorům a jejich využití v rámci reálného létání. S odstupem času se průmysl letecké simulace stal stěžejní náplní nabídky služeb a tomu byl přizpůsoben i hlavní směr zahraničního obchodu s tímto artiklem. Zájem o využití leteckých simulátorů v reálné praktické pilotáži i odborné znalosti časem vyústily v trvalou dlouhodobou spolupráci s celou řadou světově známých zahraničních firem. V tomto ohledu můžeme zmínit např. výhradní distribuci švýcarské firmy ELITE Simulation Solutions, jejíž simulátory na certifikované bázi považujeme nejen v EU, ale i v USA za nejlepší, cenově dostupné a nejefektivnější nástroje. Simulátory se postupem času dostaly na úroveň, kdy bylo možné snadno ověřit, zda to, co se naučíte na simulátoru, funguje podobně v kabině letounu.

“Od roku 2005, jsem začal létat jako čerstvý pilot PPL(A) a uvědomoval jsem si, že to, co jsem se naučil na simulátorech, jsem dokázal využít v kabině letounu, a to i přesto, že se mnou instruktor v počátku mnohdy nesouhlasil. Časem se však sám přesvědčil, že simulátory opravdu nejsou škodlivé“…

Martin postupem času začal předávat své znalosti, nyní obohacené o zkušenosti z reálného létání, žákům - nepilotům v rámci přípravy na reálný výcvik PPL. “Začínali jsme se simulátory na bázi videoherního simulátoru (FS Flight Simulator), jehož omezené možnosti fyziky však zdaleka neumožňovaly školit všechy aspekty pilotáže letounu. Od roku 2013 využíváme pro školení budoucích pilotů simulátor švýcarské značky ELITE Simulation Solutions, FAA certifikovaný na úroveň BATD, který umožňuje výcvik prakticky bez kompromisů”.

Od roku 2013 máme na „hobbs metru“ v reálné metodice výcviku nalétáno více než 2300 hodin. Většina žáků, kteří u nás absolvovali syntetický metodický výcvik, dnes létá nejen pro radost, ale též jako obchodní a dopravní piloti – mnoho z nich jsou dodnes mými dobrými přáteli.

Naše filozofie

Letecké simulátory současnosti považujeme za vysoce efektivní nástroj výcviku létání a zdaleka je nepovažujeme za něco, co si na létání „jen hraje“. Technologie výrazně pokročila a syntetické letecké trenažéry dnes přispívají nejen k bezpečnosti létání, ale především šetří náklady spojené s výcvikem procedurální pilotáže VFR/IFR.

Jsme přesvědčeni, že návyky nabyté na leteckém simulátoru se plně uplatní v rámci reálné pilotáže. Maximální potenciál letecké simulace však využijete jen v tom případě, kdy je výcvik na simulátoru vedený jasným metodickým programem odpovídající osnově výcviku na reálném letadle.

Žák, který periodicky pracuje na simulátoru se svým instruktorem, získává oproti konkurenci obrovský náskok nejen v teoretické rovině, ale zejména v praktické pilotáži. Stává se mnohem lepším a bezpečnějším pilotem a dokáže lépe pracovat v systému, ve kterém se nachází (letištní/letový provoz).

Každý let/přelet je plánován bez kompromisů – tedy přesně jako v letounu včetně komunikace s ŘLP. Nevstupujeme do „simulátoru“, ale do letounu a to je filozofie, které se držíme od samého počátku. Tím, že se nám podařilo smazat rozdíly mezi syntetikou a reálem během výcviku na simulátoru, jsou výsledky našich žáků v reálném létání vynikající od prvního seznamovacího letu.

 

Podporujeme

Podpora sportu, zejména sportu mládeže, se postupně stala jedním z dalších podpůrných programů firmy ELITE Simulation Solutions zde v České republice v oblasti sponzoringu sportovních aktivit mládeže. Sport považujeme za jednu z nejdůležitějších aktivit mládeže, obzvlášť v dnešní době a v této souvislosti je naše firma partnerem fotbalového klubu ČAFC Praha a podporuje nejmladší fotbalisty mladších přípravek U8/U7. 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář