SBT

Scenario based training - SBT

Každý let je jiný a v základním leteckém výcviku nelze nacvičit všechny možné situace se kterými se piloti mohou v praxi setkat. V reálném letadle záleží na správném vyhodnocení situace a rychlém rozhodnutí. Připravené scénáře umožňují bez rizika vyzkoušet, jak dokážete reagovat na náhlé změny podmínek letu a nacvičit správný postup v těchto situacích. 

Reálné scénáře na simulátoru 

Scenario Based Training (SBT) jsou připravené letové scénáře ověřující schopnosti a dovednosti pilota reagovat na různé situace. Součástí scénářů jsou např. ztížené meteorologické podmínky, zvýšená hustota letištního i letového provozu, náročnější přelety na řízená letiště, ale též reálné události, které z důvodu špatného rozhodnutí pilota vedly k fatálním nehodám. SBT úlohy vyžadující zvýšenou koncentraci a schopnost multitaskingové práce za kniplem. 

V průběhu letů podle scénářů jde zejména o to, aby pilot provedl včas a bez odkladu správné rozhodnutí. Přijďte si vyzkoušet jak si dokážete poradit například při nečekané změně povětrnostních podmínek, při vzniku námrazy nebo s poškozením palubních přístrojů a selháním avioniky. Let může probíhat v duálu (s instruktorem v kokpitu), nebo v sóle (instruktor dohlíží na let z instruktorského stanoviště). Součástí letu může bý živá komunikace s ŘLP v českém jazyce nebo angličtině.

Nabídka scénářů
ZHORŠENÉ PODMÍNKY POČASÍ

Scénář zaměřený na problematiku VFR/IFR létání na jednomotorových i dvoumotorových letounech. Cílem tohoto bloku zahrnujícího 2 letové hodiny na simulátoru je schopnost vedení letounu po trati za podmínek VFR s postupnou, či náhlou změnou počasí s nutností dokázat letět za snížené dohlednosti, ve 150 m, silného větru, či jiných nástrah vyplývajících z nevyzpytatelných meteorologických podmínek. Ztráta orientace, či náhlé vlétnutí do oblaku, či IMC podmínek je součástí tohoto bloku v podobě dynamické meteo situace. PIC sám musí rozhodnout, zda přelet může bezpečně dokončit, anebo zda nebude lepší přistát na nejbližší alternativní destinaci. Součástí scenáře může být živá komunikace s ŘLP.

Letova doba:
dle letového plánu
Obtiznost:
dle schoností pilota
Od 850 Kč/hod.
PŘELET NA ŘÍZENÉ LEŤIŠTĚ

Scénář zaměřený na kompletní přelet na řízené letiště v tuzemsku (ČR). Součástí přeletu je plánování a provedení letu (navigační příprava), seznámení s meteo situací a nástrahami provozu, komunikace, navigacev řízených prostorách klasifikovaného vzdušného provozu.Přelet může probíhat v duálu (s instruktorem), nebo v sóle včetně živé komunikace s ŘLP. Součástí přeletu jsou proměnlivé podmínky počasí (statické, dynamické, METAR), proměnlivá hustota letištního/letového provozu včetně možnosti vyčkávání. Možnost využití IFR vybavení letounu včetně GARMIN GNS 430 WAAS s možností nácviku instrumentálního přiblížení (ILS).

Letova doba:
dle letového plánu
Obtiznost:
dle schoností pilota
Od 850 Kč/hod.
SKUTEČNÉ LETECKÉ NEHODY A NOUZOVÉ SITUACE

Vyzkoušejte si scénář založený na reálné události s fatálními důsledky vyplývající z řetěžce chybných rozhodnutí PIC. Scénáře tohoto typu jsou skriptovány takovým způsobem, aby odhalili schopnosti pilota, jeho úsudek i správné rozhodnutí v kritické situaci. Sami se tak můžete snadno přesvědčit o tom, zda tyto adrenalinové situace zvládáte a zda dokážete zachránit nejen letoun, ale především sami sebe. Vybíráme z předloh: - vlétnutí do podmínek IMC - ztráta orientace - vysazení motoru - selhání avioniky, letových přístrojů.

Letova doba:
Dle zvoleného scénáře
Obtiznost:
dle schoností pilota
Od 850 Kč/hod
VLASTNÍ LETOVÝ PLÁN

Možná již máte dostatek zkušeností v roli PIC např. PPL(A), nebo máte dostatek zkušeností s virtuálním létáním a rádi byste si zalétli scénář, který bezpečně ovládáte. Scénář tohoto typu může být z naší strany obohacen zkušenostmi z reálného létání a stupeň obtížnosti můžeme na míru připravit vašim schopnostem včetně nečekaných událostí. Opět se můžete spolehnout na servis v podobě živé komunikace s ŘLP. Scénář může být vhodný např. též před Vaším prvním navigačním přeletem, možná se chystáte na náročnější navigační přelet, či na přelet na neznámou destinaci a chcete být dokonale připraveni. - plně IFR vybavený letoun - GARMIN GNS 430 WAAS součástí

Letova doba:
dle letového plánu
Obtiznost:
dle letového plánu
Od 850 Kč/hod.
Cena pronájmu simulátoru
Fotogalerie